Instructies voor het inloggen op het ledengedeelte