Vraag en Antwoord

Het lidmaatschap bedraagt € 35 per jaar en moet worden overgemaakt naar rekeningnummer NL39INGB0007410797 ten name van Dutch Coastal Rowing Club.
Alleen als je al lid bent van een andere roeivereniging of je als sponsor of donateur aanmeldt.
Als je jarenlang lid bent geweest van een roeivereniging, kun je toch lid worden van de DCR. Meld dan in het inschrijfformulier wanneer, hoelang en waar je roeilid bent geweest.
Om lid te kunnen worden, moet je als roeier beschikken over een goede fysieke conditie en hoe vervelend dan ook, niet te worden beperkt in je roeiprestatie vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap. Dit laatste heeft te maken met de veiligheid en eventuele risico’s bij het roeien op het grote water. De roeier van DCR moet zich altijd van bewust zijn dat het roeien op open water een andere roeidiscipline betreft en een zwaardere inspanning vereist dan het roeien op rustig water bijvoorbeeld op kanalen, kleine stromingen en binnenwateren.
Nee, als je lid bent geworden van de DCR, kun je door middel van cursussen, die gratis door de vereniging worden gegeven, kennis opdoen van roeien op open en stromend water, vaarregels en navigatie.
Ieder lid moet over voldoende roei-ervaring, kennis en conditie beschikken om in een boot van Dutch Coastal Rowing te roeien.
Naast het lidmaatschap betaal je voor het gebruik van de boot die dag waarop je mee roeit. Dat is € 20 per persoon per dag. Daarnaast komen kosten zoals benzine, eten en drinken e.d. uiteraard voor eigen rekening.
Op ons besloten deel van onze website, vind je ons roeiprogramma. Je kunt je daar inschrijven op een tocht. Op ons Facebookpagina kun je ook reageren op oproepen om met een tocht mee te gaan.
Heb je al € 35 lidmaatschapsgeld overgemaakt naar rekeningnummer NL39INGB0007410797 ten name van Dutch Coastal Rowing Club? Pas als je dat hebt gedaan, dan worden je gegevens toegevoegd aan ons ledenbestand en krijg je bericht dat je toegang hebt tot ons besloten deel. Heb je wel betaald, stuur dan een e-mail aan info@dutchcoastalrowing.nl

Om donateur of sponsor te worden kunt u contact opnemen met het bestuur.
U kunt een e-mail sturen naar info@dutchcoastalrowing.nl.

Zoeken binnen DCR

Help bij zoeken

Type hierboven één of meer woorden in waar je op onze site naar wilt zoeken.

Zoekresultaten

Deze zoekfunctie zoekt zowel in het openbare gedeelte van onze site als in het ledengedeelte. Artikelen in het ledengedeelte kun je alleen bekijken als je ingelogd bent.