Dutch Coastal Rowing DCR

Van het bestuur

Het DCR bestuur is bij elkaar gekomen met het doel een verdere professionaliseringslag te maken. Zonder dat wij het beseften blijken we een hypermoderne organisatie opgebouwd te hebben!

In sommig opzichten lijkt DCR meer op een bedrijf dan een vereniging omdat wij bijna alles wat we doen digitaal in werkmethoden en procedures vastleggen. Niet omdat we zo ambtelijk zijn, maar meer omdat we de opgedane ervaring vastleggen zodat een DCR lid die elders in Nederland woont deze ervaring kan gebruiken.

We rekenen er op dat we gaan groeien naar 300 leden met 3 of 4 boten over Nederland verdeeld. Daarnaast verwachten we dat nog heel veel andere roeiers (coastal vereniging, Pilot Gig- en sloeproeiers) gebruik gaan maken van onze kennis en kunde.

Het bestuur heeft de taken ruwweg in 3 delen opgesplitst:
Frans: alle administratieve en financiële taken, inclusief borging kwaliteit van opleidingen en reddingsvesten
Marc: communicatie, publiciteit en business model
Guus: alle operationele zaken en overzicht

Er is nog heel veel werk te verzetten!!

Onze website

De custom-built website is zo langzamerhand de bottleneck geworden. Administratieve handelingen zijn zeer omslachtig en er is geen communicatie platform. Dat laatste is nog wel het grootste gemis! Een groot gebrek is dat we een complexe en versnipperde communicatie hebben via de DCR website, nieuwsbrief, DCR whats app en DCR FB.
Onze leden zijn over heel Nederland verspreid en meestal ook lid van een andere roeivereniging. Per roeivereniging zijn er vaak maar een of twee mensen ook lid van DCR. Voor het samenstellen van een bemanning voor een tocht hebben ze dus ook andere DCR leden nodig. Daarvoor willen we graag een platform hebben waarop alle leden makkelijk oproepen kunnen plaatsen en zo de bemanning voor een tocht kunnen regelen. Dat zou zoiets als Facebook kunnen zijn. en recente onderzoekje  liet zien dat tweederde van onze leden NIET op facebook zit. Facebook zelf als communicatieplatform is dus niet handig.
We gaan daarom op zoek naar een nieuwe standaard oplossing via onze eign website!

Waar moet de website aan voldoen?

  • Op het ledendeel zou je een bericht willen plaatsen als: Wie gaat er op x mei met me mee Naarden Marken varen?
  • Je moet de boten af kunnen schrijven en daarbij aan kunnen geven welke tocht (uit onze bibliotheek) je gaat varen en wie er allemaal in de boot meegaan.
  • De bibliotheek met instructies, tochten en cursusmateriaal moet goed toegankelijk zijn en makkelijk te onderhouden door meerdere leden.
  • De leden kunnen hun NAW-gegevens zelf onderhouden.
  • Leden kunnen de NAW-gegevens van de andere leden vinden op de website om zo contacten te leggen voor het samenstellen van teams.
  • Leden kunnen makkelijk ervaringen met elkaar delen in de vorm van tochtverslagen, foto’s en discussie.

Jullie weten misschien dat de DCR website speciaal voor DCR ontwikkeld is, gratis, dank zij connecties van Arie van Veelen. Dat iets weinig kost is, zeker als je een roeivereniging aan het oprichten bent, van groot belang en we zijn en blijven zuinig. Het ledengedeelte van de website is gebouwd met de inzichten van toen, met veel nadruk op het handhaven van veiligheid. Er werden overal controles ingebouwd of de bemanning wel aan de eisen voldoet, de tocht werd pas vrijgegeven als er betaald was, enzovoort. Dat bleek al snel onnodig en onpraktisch. We laten het gewoon aan de verantwoordelijkheid van het DCR lid over is het devies. Hessel Tacoma heeft de meeste van die onnodige controles uit het systeem kunnen verwijderen waardoor de website gebruikersvriendelijker is geworden. Als je ingelogd bent op het ledendeel van de website vind je links onderaan de tekst ”handleiding voor het ledengedeelte van de website van DCR” Dus als iets niet lukt hier vind je wat je moet doen.

We zijn gaan kijken naar een nieuw website platform, als het even kan standaard met gegarandeerde updates. Daarbij kwamen we uit op e-captain: een softwarepakket dat door vele verenigingen gebruikt wordt en dat je met modules naar behoefte kunt uitbreiden. Al snel bleek dat met name ons afschrijfsysteem uniek is:

Software pakket Datum Bootnaam Aantal bemanningsleden Link naar tochtenbibliotheek
e-captain ja Ja 1 nee
DCR leden ja ja 5 ja

Als bestuur hebben we nog even nagedacht: wat nu? Op het DCR ledengedeelte missen we nu vooral de communicatiemogelijkheid. Daarvoor zoeken we een oplossing. Het mag een facebook-achtige structuur zijn, als het maar onder het ledendeel geplaatst kan worden. Het kan een losse module zijn, zonder verdere verbinding met het ledengedeelte van de website (alleen de gebruikers-accounts moeten in beide gebruikt kunnen worden). We hebben onze website en software experts Bert Schipperijn en Hessel Tacoma geraadpleegd. Bert kwam met een standaard module voor Joomla: JomSocial (kijk maar eens op www.jomsocial.com). Hessel had nog een paar nuttige opmerkingen omdat hij onze website heel goed kent. Het idee is dat elk DCR lid wat kan posten op het ledengedeelte van de website en kan reageren op posts van andere leden.

We moeten nog nader onderzoek doen naar de geschiktheid van e-captain maar het ziet er naar uit dat de Joomla JomSocial module de meest voor de hand liggende oplossing is. Aan e-captain zijn jaarlijkse abonnementkosten verbonden. Met de oplossing van Bert is een eenmalige investering gemoeid en blijven de kosten voor de hosting op het huidige (lage) niveau.

Als we dit pakket eenmaal hebben kunnen we ons nieuws daar regelmatig kwijt en kunnen we de nieuwsbrief laten vervallen. We rekenen er op dat DCR leden regelmatig op de site gaat kijken zodat die echt gaat leven. De DCR pagina op Facebook houden we in stand voor onze communicatie naar de buitenwereld. We hebben daar meer dan 1000 volgers!!

Geef een antwoord

Zoeken binnen DCR

Help bij zoeken

Type hierboven één of meer woorden in waar je op onze site naar wilt zoeken.

Zoekresultaten

Deze zoekfunctie zoekt zowel in het openbare gedeelte van onze site als in het ledengedeelte. Artikelen in het ledengedeelte kun je alleen bekijken als je ingelogd bent.